text legal

Aquest lloc web de joanolle.com, ha estat elaborat amb la finalitat de donar informació sobre l'empresa als seus usuaris i possibles clients nous. Per aquest motiu, la informació relativa als seus productes, així com la informació de negoci, o de qualsevol altre tipus, tindra caracter general i orientatiu i estara subjecta a possibles canvis.

joanolle.com, adverteix que la informació que hi ha en aquest lloc web pot ser incompleta i pot tenir errors, per aquesta raó no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de precisió de les dades, dins els límits establerts per la llei.

joanolle.com rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquest lloc web i, per tant, no elaborada per joanolle.com o no publicada en nom seu. De manera especial, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pagines web de terceres persones connectades per enllaços amb aquest web.

La reproducció, la copia, l'ús, la distribució, la comercialització, o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb la informació i el contingut que hi ha en aquest lloc web i que s'utilizi sense l'autorització de joanolle.com és una infracció que castiga la legislació vigent.

política de privadesa

Sobre les dades personals que ens proporciona voste: Per visitar el nostre lloc web no és necessari identificar-se o facilitar dades personals. Si decideix anar a l'apartat de contacte necessitara omplir el formulari perque li puguem respondre; en aquest cas ens comprometem a garantir la confidencialitat de la seva adreça electronica.

Es faciliten les dades personals a altres empreses? La informació que els usuaris de joanolle.com ens proporcionen mai sera facilitada a terceres persones o a altres companyies. Volem aclarir amb tota rotunditat que nosaltres no vendrem la seva adreça de correu electronic o altra informació confidencial a terceres parts.

Rebré publicitat en el meu correu electronic? joanolle.com no envia publicitat no sol.licitada a través del correu electronic.